Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu
Confèrencia de les Nacions Unides sobre Diversitat Biològica (COP15)

Confèrencia de les Nacions Unides sobre Diversitat Biològica (COP15)

02/01/2023


Ana María Pujante Mora

La Conferència de les Nacions Unides sobre Diversitat Biològica (COP15), denominada “Marc Mundial de Biodiversitat Kunming-Montreal”, s’ha celebrat a Montreal del 7 al 19 de desembre de 2022. En la Conferència 195 països han determinat una acció mundial conjunta en favor de la naturalesa amb l’objectiu de frenar la pèrdua de biodiversitat causada per l’ésser humà.

Ademas dels objectius i metes a desenvolupar, l’acord inclou el compromís de finançament, nacional i internacional, pública i privada. El finançament a països amb menys recursos és un tema clau per a aconseguir els objectius i metes del COP15.

Les mesures adoptades en el passat per a la lluita contra la pèrdua de biodiversitat no han sigut efectives. En 2010 es va celebrar en Nagoya (el Japó) la COP10, en ella els governs es van comprometre a complir per a l’any 2020 les denominades Metes de Aichi per a la Diversitat Biològica. Per a això es van establir 5 objectius estratègics i 20 metes per a frenar la pèrdua de diversitat biològica:

 • Objetiu estratègic A. Abordar les causes subjacents de la pèrdua de biodiversitat mitjançant la integració de la biodiversitat en les polítiques públiques i en la societat. Metes 1 a 4.
 • Objetiu estraègic B. Reduir les pressions directes sobre la biodiversitat i promoure el seu ús sostenible. Metes 5 a 10.
 • Objetiu estratègic C. Millorar l’estat de la biodiversitat salvaguardant els ecosistemes, les espècies i la diversitat genètica. Metes 11 a 13.
 • Objetiu estratègic D. Augmentar els beneficis per a tots de la biodiversitat i els serveis dels ecosistemes. Metes 14 a 16.
 • Objetiu estratègic E. Millorar l’aplicació mitjançant la planificació participativa, la gestió del coneixement i la creació de capacitat. Metes 17 a 20.

L’anàlisi dels resultats obtinguts, publicats el cinqué informe sobre diversitat biològica, indica que les Metes de Aichi han tingut un baix nivell d’emplene, per la qual cosa és crucial que els compromisos adquirits en el Conferència celebrat a Mont-real es duguen a terme per a 2030.

Per a avançar cap a la sostenibilitat del planeta i aconsegueixen un reajustament de la relació dels éssers humans amb la naturalesa és necessari realitzar una sèrie de transicions en dominis i esferes específics de les activitats humans, tal com es reflecteix en la següent figura:

Transicions en huit aspectes de la interfície entre l’activitat humana, el benestar humà i la naturalesa i els vincles entre ells. (Font: Informe Perspectiva Mundial sobre la Diversitat Biològica 5).

En la COP15 s’han establit quatre objectius i 23 metes, que es poden sintetitzar en:

 • Protecció d’almenys el 30% de les terres, aigües continentals, zones costaneres i oceans del món.
 • Restaurar completament (o estar en procés d’aconseguir-ho) el 30% dels ecosistemes terrestres, continentals i costaners i marins degradats del planeta.
 • Reduir el desaprofitament mundial d’aliments a la meitat i reduir significativament el consum excessiu i la generació de residus.
 • Reduir a la meitat tant l’excés de nutrients com el risc general que representen els pesticides i els productes químics altament perillosos.
 • Eliminar o reformar progressivament els subsidis que danyen la biodiversitat en almenys 500.000 milions de dòlars cada any per a 2030.
 • Mobilitzar almenys 200.000 milions de dòlars per a 2030 a l’any en finançament nacional i internacional relacionada amb la biodiversitat de fonts públiques i privades.
 • Augmentar els fluxos financers internacionals dels països desenvolupats cap als països en desenvolupament fins almenys 20.000 milions de dòlars anuals per a 2025 i fins als 30.000 per a 2030.
 • Previndre la introducció d’espècies exòtiques invasores prioritàries i reduir almenys a la meitat la introducció i l’establiment de noves espècies exòtiques invasores. I erradicar-les o controlar-les a les illes i altres llocs prioritaris.

La pèrdua de biodiversitat ha de ser frenada, més d’un milió d’espècies estan amenaçades de desaparició si les mesures adoptades en el COP15 no són executades amb promptitud.