Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu
Dia Internacional de les Reserves de la Biosfera

Dia Internacional de les Reserves de la Biosfera

03/11/2022


Ana María Pujante Mora

El 3 de novembre ha sigut declarat per la UNESCO com el Dia Internacional de les Reserves de la Biosfera i el Big History no vol perdre l’ocasió de celebrar-lo en el seu primer any.

Amb la declaració d’aquest Dia Internacional la UNESCO pretén:

  • Conservar la naturalesa, protegint la biodiversitat i la diversitat cultural.
  • Fomentar la investigació científica, sustentant el desenvolupament mitjançant la investigació, el seguiment, l’educació i la formació.
  • Promoure un desenvolupament econòmic sociocultural i ambientalment sostenible.
  • Potenciar el creixement de les economies locals.

Podem dir que les Reserves de la Biosfera són aquells llocs on la humanitat i la naturalesa han de conviure en una relació sostenible i harmoniosa, basada en l’ètica i el respecte. Fins al moment s’han declarat unes 700 reserves de biosfera, on viuen més de 260 milions de persones i es protegeixen més de 7 milions de km².

Espanya compta amb 54 Reserves de la Biosfera, sent el país amb el major número. Aquestes reserves es troben repartides al llarg de tot el territori nacional, incloent les Illes Balears i les Illes Canàries:

A la Comunitat Valenciana es van declarar el 19 de juny de 2019 les Reserves de la Biosfera de l’Alt Túria i de la Vall del Cabriol.

Aras de los Olmos és un dels municipis de la Reserva d’Alt Túria l’entitat gestora del qual és la Mancomunitat de l’Alt Túria. En la següent figura es delimita l’àrea de la reserva (67.082,36 hectàrees), distribuïda al llarg de l’eix vertebrador del riu Túria al seu pas per la Comarca dels Serrans:

Reserva de la Biosfera Alt Túria

Les Reserves de la Biosfera s’organitzen en tres tipus de zones:

  • Zones nucli: Zones amb la dimensió adequada dedicades a la conservació de la naturalesa, a llarg termini, d’acord amb els objectius de la Reserva, sent formades principalment per zones ja integrades en Xarxa Natura 2000 i el sistema d’Àrees Protegides.
  • Zones d’amortiment o tampó: Zones entorn de les zones nucli on es realitzen només activitats compatibles amb la conservació de la naturalesa, constituint un dels reptes tècnics més important en la definició de l’estratègia de zonificació, donada la mínima inclusió d’aquestes zones sota figures jurídiques de protecció.
  • Zones de transició: On es realitzen pràctiques de gestió sostenible dels recursos.

El fet que el riu Túria a la seua entrada a la Comunitat Valenciana discórrega pràcticament per canons en més de 70 km, ha determinat el seu excel·lent estat de conservació i la declaració com a reserva de la biosfera.

Riu Túria al seu pas per la comarca dels Serrans

En 2016 es va crear la marca Reserves de la Biosfera Espanyoles, regida pel Reial decret 599/2016, de 5 de desembre, per a diferenciar els productes artesanals i naturals i els serveis dels municipis que formen part de les reserves i que contribueixen amb les funcions bàsiques de conservació, desenvolupament i suport logístic d’aquestes.


Articles relacionats