Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu
DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE

DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE

01/03/2023


Ana María Pujante Mora

El divendres 3 de març és el Dia Mundial de la Vida Silvestre, un dia per a celebrar l’existència de vida silvestre en el planeta i crear consciència de la seua importància i la necessitat de protegir-la.

A més, enguany es commemora el 50 aniversari de la Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre (CITES), l’objectiu de la qual és protegir les espècies de la flora i la fauna silvestres d’una explotació comercial excessiva, que pose en perill la seua supervivència, mitjançant la regulació i el control del seu comerç transfronterer. El CITES contempla diversos graus de protecció a més de 37.000 espècies de plantes i animals.

Cabra muntesa (Capra pyrenaica) en Losilla de Aras

El Conveni de Berna o Conveni relatiu a la Conservació de la Vida Silvestre i del Medi natural a Europa, és el primer tractat internacional que dona un tractament general a la gestió de la vida silvestre, elaborant una sèrie de mesures de protecció per a plantes i animals, que no estan domesticats i que no han sigut introduïts per l’home, posant especial interés en la protecció dels seus hàbitats. En el Conveni es diferencien les espècies estrictament protegides de les quals requereixen mesures especials en la seua gestió.

A Espanya, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, crea en l’article 53 el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (LESRPE), i en l’article 54, el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades (CEEA), amb les categories «en perill d’extinció» i «vulnerable».

Situació actual del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i, en el seu cas, del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades:

Font: www.miteco.gob.es/es/biodiversidad

A la Comunitat Valenciana el Decret 32/2004, de 27 de febrer, estableix el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades i el Decret 70/2009, de 22 de maig, el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades. L’Ordre de 2/2022, de 16 de febrer, actualitza els llistats valencians de flora i fauna:

 • Annex I. Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades
  • Espècies en perill de extinció: 50
  • Espècies vulnerables: 44
 • Annex II. Llistat d’espècies de flora protegides no catalogades: 125
 • Annex III. Llistat d’espècies de flora vigilades: 192
 • Annex IV. Catàleg valencià d’espècies de fauna amenaçades
  • Espècies en perill de extinció: 29
  • Espècies vulnerables: 40
 • Annex V. Llistat d’espècies de fauna protegides: 26
Utricularia australis planta aquàtica catalogada en perill d’extinció

El Dia Mundial de la Vida Silvestre d’enguany porta per títol Aliances en favor de la conservació de la vida silvestre, aliances que es poden dur a terme de diverses maneres:

 • Associacions internacionals amb objectius globals
 • Iniciatives de tota mena per a recaptar fons en benefici de la conservació d’espècies
 • Mobilitzacions comunitàries
 • Publicació de fotografies sobre les espècies en perill d’extinció
El carranc de riu (Austropotamobius pallipes) és una espècie vulnerable

Som molt afortunats de tindre en Aras i Losilla nombroses plantes i animals silvestres. És molt important que coneguem aquelles espècies que estan més amenaçades, fer tot el possible per a conservar els hàbitats on viuen i evitar aquelles amenaces que puguen contribuir a la seua desaparició. Unim-nos en l’aliança en favor de la seua conservació.