Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu
DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

21/03/2024


Ana María Pujante Mora

El 22 de març se celebra el Dia Mundial de l’Aigua. Amb este dia les Nacions Unides (ONU-Aigua), pretenen conscienciar a la població impulsant les accions que permeten fer front a la crisi de l’aigua. En 2024 el lema és “Aprofitar l’aigua per a la pau“. Este lema posa de manifest la problemàtica que es desencadena quan l’aigua escasseja o està contaminada, o quan part de la població no té accés als recursos hídrics. Els impactes del canvi climàtic sobre la disponibilitat d’aigua posen de manifest la necessitat d’unir-se per a protegir i conserva un recurs imprescindible per al desenvolupament de la vida.

En l’Informe de Síntesi de 2023 sobre l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6 relacionat amb l’aigua i el sanejament de Nacions Unides, es presenta un pla per a la seua acceleració:

  • Cal treballar sis vegades més ràpid quant a l’aigua potable per a evitar que en 2030, 2.000 milions de persones continuen vivint sense aigua potable gestionada de manera segura.
  • A causa de les importants llacunes de dades sobre la qualitat de l’aigua ambiental (el 42% de les aigües residuals domèstiques no es depuren), una part de la població corre el risc de veure’s exposada a la contaminació.
  • Les inundacions i les sequeres són cada vegada més freqüents i extremes (a causa del canvi climàtic), la qual cosa comporta a un augment del nombre de desastres relacionats amb l’aigua.
  • Es necessiten acords de cooperació per als rius, llacs i aqüífers transfronterers.

Un dels majors riscos a nivell global per al planeta és el de la disponibilitat d’aigua dolça. En la següent figura es reflectix l’estat crític en el qual es troben les majors conques fluvials del planeta (dades de l’any 2018):

Nivell del stress de l’aigua en les grans conques fluvials, 2018 (Font: FAO, Aquastat Database, 2022)

Espanya, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic realitza un seguiment mensual dels indicadors i situació de sequera i escassetat en totes les Conques Fluvials intercomunitàries. En estos informes distingix:

  • La sequera prolongada o sequera meteorològica, que es produïx directament per la falta de precipitacions, reduint de manera significativa el cabal circulant dels rius.
  • L’escassetat o sequera hidrològica, relacionada amb els possibles problemes d’atenció de les demandes (proveïments, regadius, etc.).

En l’últim informe de la situació de sequera i escassetat, corresponent a març 2024, es pot veure l’estat de tots dos indicadors (sequera prolongada i escassetat) a Espanya:

Mapa indicadors sequera prolongada (29/02/2024)
Mapa indicadors escassetat (29/02/2024)

A la Comunitat Valenciana, el Portal Agrari de la Generalitat Valenciana conté els informes de conjuntura i seguiment de la sequera, on es realitza una breu anàlisi de l’evolució de la meteorologia i la sequera, i la situació de les conques hidrogràfiques i l’evolució dels principals cultius. Entre la informació que podem consultar es troben els mapes de l’índex de precipitació estandarditzat o índex de sequera (SPI) i l’índex d’estat d’escassetat escassetat (IEE) per a cada unitat territorial d’escassetat (UTE):

Índex de precipitació estandarditzat (decembre 2023)
Indicador d’escassetat a la Conca del Xúquer (decembre 2023)

En el Dia Mundial de l’Aigua el missatge essencial és el de comprendre que l’aigua no és només un recurs que s’aprofita i pel qual es competix, l’aigua és un dret humà, intrínsec a tots els aspectes de la vida.

Riu Túria al seu pas per la Comarca dels Serrans