Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu
EL CANVI CLIMÀTIC A LA REGIÓ MEDITERRÀNIA

EL CANVI CLIMÀTIC A LA REGIÓ MEDITERRÀNIA

19/04/2023


Ana María Pujante Mora

Els científics coincideixen a assenyalar que la causa de l’actual canvi del clima és l’emissió, com a resultat de l’activitat humana, dels denominats “gasos d’efecte d’hivernacle”. Aquests gasos, incrementen la capacitat de l’atmosfera terrestre per a retindre calor, donant lloc al fenomen del calfament global.

Segons el Sisé Informe d’Avaluació del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (informe IPCC), la regió mediterrània és un punt calent de riscos climàtics degut la combinació de múltiples i fortes amenaces climàtiques i a la seua elevada vulnerabilitat. Els principals sectors econòmics de la regió (agricultura, pesca, silvicultura, turisme) són molt vulnerables als riscos climàtics, mentre que la vulnerabilitat soci-econòmica també és considerable.

Les següents dades extretes del sisé informe IPCC, corroboren l’amenaça que suposa el canvi climàtic en l’àrea mediterrània:

 • La temperatura de la superfície de la regió mediterrània està ara 1,5 °C per damunt del nivell preindustrial, amb el corresponent augment dels fenòmens extrems d’alta temperatura.
 • Les tendències de les precipitacions són variables en tota la conca mediterrània.
 • Les sequeres s’han fet més freqüents i intenses, especialment en el nord del Mediterrani.
 • La superfície de la mar s’ha calfat entre 0,29 °C i 0,44 °C per dècada des de principis dels anys huitanta amb tendències més marcades en la conca oriental. El nivell de la mar ha augmentat 1,4±0,2 mm anuals durant el segle XX (2,8±0,1 mm anuals durant 1993-2018).
 • L’acidesa oceànica està augmentant.

Els riscos associats al canvi climàtic previst són especialment elevats per a les persones i els ecosistemes de la conca mediterrània a causa de la combinació única de molts factors, entre ells:

 • Una població urbana nombrosa i creixent exposada a onades de calor, amb accés limitat a l’aire condicionat.
 • Un número gran i creixent de persones que viuen en assentaments afectats per la pujada del nivell de la mar.
 • Important i creixent escassetat d’aigua, que ja pateixen 180 milions de persones en l’actualitat.
 • Creixent demanda d’aigua per a l’agricultura de regadiu.
 • Elevada dependència econòmica del turisme, que probablement es veurà afectat per l’augment de la calor, però també per les conseqüències de les polítiques internacionals de reducció d’emissions en l’aviació i els creuers.
 • Pèrdua d’ecosistemes en els oceans, els aiguamolls, els rius i també en les terres altes, molts dels quals ja estan en perill per pràctiques insostenibles (per exemple, sobrepesca, canvi d’ús del sòl).
Principals riscos a la regió Mediterrània (Font: sisé informe IPCC)

Espanya, per les seues característiques socioeconòmiques, climatologia, situació geogràfica, orografia, el seu extens litoral i per la presència de dos arxipèlags, s’enfronta a importants riscos derivats del canvi climàtic. Sectors clau de l’economia, com l’agricultura, la silvicultura, el turisme o el transport, depenen estretament del clima, però també molts altres àmbits essencials, com la salut humana, les ciutats o la biodiversitat.

El Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC) defineix 18 àmbits de treball, per als quals s’han definit objectius específics i línies d’acció a desenvolupar al llarg del període 2021-2030. L’Annex 1 del PNACC conté una relació de 225 mesures per als 18 àmbits de treball:

Font: Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic

Les projeccions de canvi climàtic mostren una sèrie de tendències per a Espanya, entre elles l’augment de les temperatures màximes i mínimes, l’augment en la duració de les onades de calor; descens de les precipitacions; l’ascens del nivell mitjà de la mar, entre altres. També aquests canvis afecten el cicle hidrològic i les projeccions mostren una disminució dels cabals mitjans dels rius, la disminució de la recàrrega dels aqüífers, un increment de les sequeres i de les pluges torrencials i inundacions.

El Visor d’Escenaris de Canvi Climàtic és una plataforma de fàcil accés per a conéixer, visualitzar i descarregar les projeccions més actualitzades per al clima futur del nostre país. Les dades disponibles es nodreixen principalment de dues fonts: projeccions puntuals de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i projeccions en reixeta procedents de la iniciativa internacional Euro-CORDEX.

Escenari de futur llunyà per a Espanya

En el següent enllaç es pot visualitzar una microconferència molt interessant sobre el canvi climàtic en l’àrea mediterrània: https://www.youtube.com/watch?v=qdyl6vqbds8