Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu
La restauració de la naturalesa

La restauració de la naturalesa

20/06/2024


Ana María Pujante Mora

El Parlament Europeu va aprovar definitivament dilluns passat 17/06/2024 la controvertida Llei de Restauració de la Naturalesa. Amb esta llei els Estats membres de la Unió Europea pretenen regenerar els ecosistemes degradats dels seus territoris, contribuint amb això a aconseguir els objectius climàtics i de biodiversitat i millorar la seguretat alimentària.

En l’informe de l’any 2018 sobre l’Estat de la Naturalesa a Europa (EEA Report/*Nº10/2020) s’assenyala que malgrat els esforços de la UE i internacionals, la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels ecosistemes continua a un ritme alarmant, la qual cosa perjudica les persones, a l’economia, a la naturalesa i al clima.

Estat de conservació dels hàbitats a Europa. Font: (EEA Report/Nº10/2020)

Els ecosistemes europeus estan sotmesos a una pressió cada vegada major, especialment per l’ús  de la terra, el canvi climàtic i la contaminació per nutrients. L’objectiu és restaurar almenys el 30% dels ecosistemes terrestres i marins degradats, les principals línies dels quals d’acció seran:

  • Revertir el declivi d’insectes, molt especialment els pol·linitzadors (Informe sobre pol·linitzadors, pol·linització i producció d’aliments).
  • Gestionar adequadament la fusta morta en els ecosistemes forestals, assegurant la connectivitat i les reserves de carboni.
  • Augmentar i preservar els espais verds en els ecosistemes urbans.
  • Augmentar les papallones dels prats i aus a terres agrícoles, incrementar la reserva de carboni als sòls, establir una proporció adequada de terres agrícoles amb elements paisatgístics diversos. Restaurar el 30% de les torberes drenades per usos agrícoles fins al 2030 i 70% fins a 2050.
  • Recuperar hàbitats marins com a prats marins o fons de sediments i restaurar hàbitats d’espècies.
  • Detectar i eliminar barreres que impedixen la connectivitat de les aigües superficials de manera que 25.000 km de riu tornen a tindre cabal lliure d’ací a 2030.
Estat de conservació de les espècies a Europa. Fuente: (EEA Report/Nº10/2020)

Amb l’entrada en vigor de la Llei de la Restauració de la Naturalesa s’aplicaran diferents objectius de restauració a diferents ecosistemes, i les mesures específiques seran decidides per cada Estat membre de l’EU en el seu territori. Cada Estat elaborarà el seu pla nacional de recuperació, que inclourà les necessitats i mesures de restauració adaptades al context local i un calendari per a la seua aplicació i amb la participació de les comunitats locals i la societat civil.