Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu
L’educació ambiental

L’educació ambiental

25/01/2024


Ana María Pujante Mora

En el Congrés Internacional d’Educació i Formació sobre Medi Ambient, celebrat a Moscou l’any 1987, es va definir l’educació ambiental com seguix:

“L’educació ambiental és un procés permanent en el qual els individus i les comunitats prenen consciència del seu mitjà i aprenen els coneixements, els valors, les destreses, l’experiència i, també, la determinació que els capaciten per a actuar, individual i col·lectivament, en la resolució dels problemes ambientals presents i futurs”

En l’Agenda per al desenvolupament sostenible aprovada per les Nacions Unides (període 2015-2030) s’assenyala que l’educació ambiental no és només una part essencial per al desenvolupament sostenible, sinó també un instrument clau per a aconseguir-lo.

El 26 de gener se celebra El Dia Mundial de l’Educació Ambiental, amb la intenció de conscienciar a les persones de la importància de preservar i protegir el medi ambient. Els objectius d’este dia són:

 • Sensibilitzar i conscienciar a les persones sobre els problemes mediambientals del seu entorn, a fi de generar alternatives i solucions.
 • Destacar la importància del medi ambient i l’equilibri entre l’home i la naturalesa.
 • Generar estadístiques mediambientals per a la presa de decisions.
 • Incentivar la participació dels governs en l’adopció de les mesures necessàries per a solucionar els problemes mediambientals.

A Espanya, el Centre Nacional d’Educació Ambiental (CENEAM), porta treballant des de 1987 per a promoure l’educació ambiental. Totes les accions que realitza s’emmarquen en el Pla d’Acció d’Educació Ambiental per a la Sostenibilitat (PAEAS). En el programa de treball per a l’any 2023 s’inclouen 55 actuacions que tracten de donar resposta parcial o totalment a 38 accions del *PAEAS, que s’agrupen en 6 objectius específics:

 1. Transversalització de l’Educació Ambiental Sostenible (EAS) en les polítiques públiques (6 actuacions).
 2. Innovació, investigació i millora dels programes i activitats de la EAS (6 actuacions).
 3. Integració de la sostenibilitat en el sistema educatiu i formatiu (16 actuacions).
 4. Professionalització i consolidació de la EAS (11 actuacions).
 5. Escenaris i espais específics d’intervenció (7 actuacions).
 6. Comunicació, divulgació i acció ciutadana (9 actuacions).

El CNEAM elabora anualment una Guia de Recursos d’Educació Ambiental en la qual es pot trobar informació sobre:

 • Lectures imprescindibles
 • Recursos i eines:
  • Itineraris i activitats en la naturalesa
  • Jocs i dinàmiques de grups
  • Tallers didàctics
  • Manuals i guies
  • Comunicació i participació
 • Ciència ciutadana
 • Documents històrics
 • Reflexions i experiències
 • Investigacions
 • Fotos d’educació ambiental
 • Canales de vídeos-*Youtube
 • Aplicacions mòbils
 • Guies de recursos

El Dia Mundial de l’Educació Ambiental ens recorda la importància de dur a terme accions que protegisquen el medi ambient, treballant individual i col·lectivament en la solució als problemes actuals i en la prevenció dels quals puguen aparéixer en un futur.