Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

Política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (d’ara en avant *RGPD), La Fundación El Olmo posa de manifest la present Política respecte al tractament i protecció de dades personals.

1.- Responsable del tractament

LA FUNDACIÓN EL OLMO, amb domicili en la Plaça de l’Ajuntament, 7 d’Aras de los Olmos (46179) – València i l’adreça web https://fundacionelolmo.org i dominis dependents com www.bighistory.es , a través del correu electrònic info@fundacionelolmo.org

Telèfon de contacte: (+34) 962 102 001

2.-Com obtenim les seues dades personals?

En les webs de titularitat FUNDACIÓN EL OLMO recollim les seues dades personals principalment quan:

 1. L’usuari els facilita voluntàriament per a sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis (i) contactant amb nosaltres a través de fundacionelolmo.org  y els seus subdominis (d’ara en avant lloc web independent) com www.bighistory.es, del nostre telèfon, o bé (ii) registrant-se en els formularis que pot trobar en la/s compta/s que haja creat en les diferents xarxes socials.
 2. Ens els proporciona en realitzar la contractació dels nostres serveis.
 3. Es descarrega continguts gratuïts oferits per LA FUNDACIÓN EL OLMO en el lloc web i/o participa en alguna acció/esdeveniment publicitari o promocional organitzat/coordinat/patrocinat per LA FUNDACIÓN EL OLMO, inclosos aquells gestionats a través d’un site específic com bighistory.es
 4. Se subscriu a nostra Newsletter.

L’usuari garanteix que les dades facilitades per qualsevol d’aquestes vies són vertaders, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que poguera ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

3.-Finalitat

Les dades personals de l’usuari del nostre lloc web es tractaran per a les següents finalitats:

 1. Formalitzen una relació contractual amb LA FUNDACIÓN EL OLMO mitjançant la contractació dels seus productes i serveis en qualsevol dels seus llocs web.
 2. Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta.
 3. Mantindre informat a l’usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els novetats, productes i serveis de la LA FUNDACIÓN EL OLMO i serveis dependents.
 4. Descàrrega dels continguts gratuïts oferits per la LA FUNDACIÓN EL OLMOen el lloc web, així com possibilitar la participació de l’usuari en les activitats proposades en aquest. En aquest cas, LA FUNDACIÓN EL OLMO també utilitzarà les dades de l’usuari per a mantindre-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els novetats, productes i serveis de la LA FUNDACIÓN EL OLMO i sites dependents.

L’usuari sap i accepta que la descàrrega de continguts gratuïts oferits en el lloc web i/o participació de l’usuari en activitats proposades en aquest, estan obligatòriament condicionades a la plena acceptació inicial de la finalitat abans indicada. En cas de no acceptar tal condició, l’usuari ha d’abstindre’s de descarregar els continguts gratuïts oferits en el lloc web i/o participar en les activitats en aquest.

4.-Legitimació

La base legal de cadascun dels tractaments exposats és la següent:

 1. “Execució d’un contracte”: aquesta és la base jurídica que ens habilita a realitzar els següents tractaments de les seues dades de caràcter personal:
  • Donar curs i gestionar consultes que l’usuari ens puga realitzar per qualsevol mig (el nostre lloc web, via telefònica, via xarxes socials, etc.) com ara: sol·licitud de la subscripció a una Newsletter o descàrrega de contingut gratuït oferit per la LA FUNDACIÓN EL OLMO, inscripció i/o participació activitats, esdeveniment publicitari/promocional organitzat LA FUNDACIÓN EL OLMOa través dels seus dominis dependents com www.bighistory.es .
  • Formalitzar contracte de prestació de serveis.
 2. “Emplene d’una obligació legal”: Aquesta és la base jurídica que ens habilita a realitzar els següents tractaments de les seues dades personals:
  • Atendre els requeriments d’Administracions Públiques, Òrgans Judicials i Forces de Seguretat de l’Estat.
  • Compliment d’obligacions legals (tributàries, mercantils, blanqueig de capitals, protecció de dades personals, etc.)
 3. “Consentiment de l’interessat”: aquesta és la base jurídica que ens habilita a realitzar els següents tractaments de les seues dades de caràcter personal, sense que en cap cas la seua revocació condicione la gestió de les seues sol·licituds ni la relació comercial que ens uneix:
  • Realitzar, per via postal, telefònica o electrònica, comunicacions informatives, comercials i promocionals relatius als productes i serveis oferits per LA FUNDACIÓN EL OLMO i els seus dominis dependents com www.bighistory.es.
  • Gestionar la seua inscripció i/o participació en alguna acció/esdeveniment publicitari o promocional organitzat/coordinat/patrocinat per LA FUNDACIÓN EL OLMO i els seus dominis dependents com www.bighistory.es.
  • Elaborar perfils comercials sobre la base de la informació facilitada per l’usuari el que permetria poder oferir-li productes i serveis d’acord amb les seues necessitats/interesses, així com enviar-li comunicacions personalitzades.
 4. “Interés legítim”: aquesta és la base jurídica que ens habilita a atendre els requeriments d’informació a través de la web.

5.-Destinataris

Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals i entitats bancàries per a la gestió de cobraments i pagaments. També podran comunicar-se a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Aquests encarregats poden estar situats als Estats Units i adherits a Privacy Shield – Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016.

6.- Quant temps conservarem les seues dades?

Les seues dades personals seran conservats per LA FUNDACIÓN EL OLMO i els seus dominis dependents com www.bighistory.es durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es van recollir.

Si les seues dades s’utilitzen per a diverses finalitats que ens obliguen a conservar-los durant diferents períodes de temps, aplicarem el termini de conservació més llarg. En aqueix cas limitarem l’accés a les seues dades només per a la finalitat per a la qual són conservats.

 • En el cas d’utilització de les seues dades personals per a aquelles finalitats la base legitimadora de les quals siga el seu consentiment, mantindrem les seues dades actives fins que aquest siga revocat, o vosté exercite els seus drets de supressió o oposició al tractament, o en un termini anterior si considerem que han deixat de ser necessaris per a desenvolupar accions comercials, bé perquè no siguen adequats, pertinents o estiguen *desactualizados.
 • En el cas d’utilització de les seues dades personals per a finalitats la base legitimadora de les quals siga l’execució d’un contracte, mantindrem les seues dades actives mentre dure la relació contractual i fins a un màxim de 10 anys una vegada finalitzada aquesta.
 • En el cas d’utilització de les seues dades personals per a finalitats la base legitimadora de les quals siga l’emplene d’una obligació legal, mantindrem les seues dades durant els terminis exigits per la normativa específica que resulte d’aplicació (fiscal, mercantil, blanqueig de capitals, protecció de dades personals, etc.).
 • En el cas d’utilització de les seues dades personals per a finalitats la base legitimadora de les quals siga l’interés legítim, mantindrem les seues dades actives mentre mantinguem el nostre interés legítim.

7.- Drets

L’usuari pot exercir davant LA FUNDACIÓN EL OLMO els següents drets:

 1. Dret d’accés a les seues dades personals per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells.
 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.
 3. Dret de supressió de les seues dades personals, quan això siga possible.
 4. Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulte dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret a la portabilitat de les seues dades personals, quan la base legal que ens habilite per al seu tractament de les indicades en l’apartat 4 inclosa la relació contractual o el consentiment.
 6. Dret d’oposició al tractament de les seues dades personals, quan la base legal que ens habilite per al seu tractament de les indicades en l’apartat 4 inclòs l’interés legítim. A aquest efecte, deixarem de tractar les seues dades llevat que tinguem un interés legítim imperiós o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 7. Dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

D’igual manera, en els tractaments de les dades de l’usuari la legitimació del qual es base en el consentiment donat per l’usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Per a l’exercici de tals drets l’usuari pot enviar la seua sol·licitud a la plaça de l’Ajuntament, 7 d’Aras de los Olmos (46179) – València o a l’adreça de correu electrònic info@fundacionelolmo.org

En tot cas, l’usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.

8.- Compra d’entrades

La venda d’entrades es realitza amb la plataforma Entradium, al lloc web: https://entradium.com/

El lloc web de Big History (www.bighistory.es) no emmagatzema cap dada dels usuaris respecte a la compra de les entrades.

Per saber més sobre les Condicions de Compra d’Entradium visiteu la seua pàgina web: https://entradium.com/es/legal

 

Última Modificació d’aquesta Política de Privacitat: 7 d’Octubre de 2022.

Tots els possibles canvis en la nostra Política de Privacitat seran publicats en aquest lloc web. Per tant, li convidem a revisar el contingut d’aquesta secció de manera periòdica.