Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els orígens de l’Univers

Ágora astronómica

Àgora Astronòmica

L’àgora sempre ha estat l’espai de reunió per als membres d’una comunitat. Des que els nostres primers ancestres es reunien al voltant de fogueres per comptar-se les notícies esdevenides, els seus assoliments, els seus mites i les seues llegendes fins als nous fòrums del món digital, els espais de convivència –fòrums i àgores– serveixen de punt d’unió de totes i tots entorn d’un fi comú.

L’Àgora Astronòmica del Big History, amb les seues grades en escalinata al voltant d’un punt central –fita per instal·lar un telescopi portàtil orientat al pol nord celeste–, es converteix en el millor escenari per a observacions diürnes i nocturnes, per a xerrades i cursos que ens permetin aprendre més i millor de la importància del coneixement astronòmic per a la nostra vida passada, present i futura.