Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTORIA

Los grandes retos del futuro - Economía sostenible

Congrés Internacional Smart Villages

Des de la Fundació El Olmo i amb la col·laboració d’entitats públiques –diferents instàncies de la Generalitat Valenciana i universitats públiques de la Comunitat– i de la societat civil –Casa del Mediterrani, Fundació Associació de Ciutadanes i Ciutadans del Mediterrani, …– impulsem l’organització bianual d’un Congrés Internacional sobre Smart Villages –el Primer Congrés s’ha celebrat els dies 20, 21 i 22 d’octubre de 2022– per tal d’extendre al nostre país un model de desenvolupament rural que articuli un sistema intel·ligent de comunicació i gestió pública i privada basat en les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), el Big Data (BD) i la Intel·ligència Artificial (IA).

Volem un model de desenvolupament de Smart Villages que serveixi a les necessitats i inquietuds de tots els actors implicats en el territori rural i, específicament, al nostre municipi, Aras de los Olmos: agricultors, ramaders, autònoms de serveis, emprenedors en general, administracions públiques, grans empreses operadores de les xarxes de comunicació, empreses en general del sector TIC, centres de recerca, universitats, les entitats de dinamització social que integren el teixit social del territori rural i totes les persones interessades.