Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els grans reptes del futur

Ecologia i medi ambient

Aras de los Olmos es preocupa pel medi ambient cultivant la consciència ecològica de veïnat i visitants –exposició sobre el canvi climàtic–, cuidant la massa forestal, evitant la contaminació lumínica, amb iniciatives de reciclatge i amb projectes de futur –convertir-se en el primer municipi autoproveït d’energies renovables d’Espanya.

La gran massa forestal i el riu Túria

Ecologia i Medi ambient

Consciència ecològica

Ecologia i Medi ambient

L’exposició sobre el canvi climàtic

Ecologia i Medi ambient

La lluita contra la contaminació

Ecologia i Medi ambient

Gestió sostenible de l’ aigua

Ecologia i Medi ambient

Bona gestió lumínica

Ecologia i Medi ambient
bombardeo de agua en el bosque

La lluita contra els incendis

Ecologia i Medi ambient

Projecte d’energies renovables

Ecologia i Medi ambient