Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els grans reptes del futur

Economia sostenible

Aras de los Olmos impulsa una economia sostenible i col·laborativa a fi de potenciar els sectors productius tradicionals –agricultura, ramaderia, artesania, serveis– i també els nous sectors emergents –turisme i noves tecnologies.

Ací, innovació i digitalització –des de la sensorització dels camps i de les produccions ramaderes fins al hub RuralTec– es donen la mà a la recerca de noves i millors dinàmiques productives entre la població.

Señor trabajando en un taller

Economia col·laborativa

Economia sostenible
Ovejas Aras

Sector agropecuari

Economia sostenible
Big History

Turisme

Economia sostenible
technology

Noves tecnologies

Economia sostenible
Logo de: Congreso Intrncacional Smart Villages.

Congrés Internacional Smart Villages

Economia sostenible

Hub RuralTec

Economia sostenible
Logo de: uvemprén rural

Uv empren Rural

Economia sostenible