Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

La Terra i la vida

Fotografía de un buitre

El món animal

La pèrdua de biodiversitat és un dels grans problemes mediambientals per a la societat actual. Un milió dels vuit milions d’espècies existents estan en perill d’extinció; en bona part, per l’acció de l’ésser humà. De les 85.000 espècies presents al nostre país, 6.000 estan en risc.

El coneixement i la presa de consciència de la importància del valor de la vida en el planeta és un dels objectius del Centre Big History. A tal fi s’han dissenyat, a més d’exposicions divulgatives, rutes específiques pel terme municipal que permeten recórrer-ne el ric patrimoni zoològic: cabres munteses, muflons, cabirols, cérvols, àguiles, falcons, mussols, òlibes, cornudets, todons, esparvers i animals de tota classe, des de fardatxos i musaranyes a truites, barbs o blauets, passant per llúdries, garses, granotes, abelles o picacarrasques.