Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HIST^RIA

La Terra i la vida

El Oasis de las Mariposas

El Oasis de les Papallones

Els Oasis de les Papallones conformen una xarxa en tot el territori nacional impulsada per l’Associació Espanyola per a la Protecció de les Papallones i el seu Medi (ZERYNTHIA) amb l’objecte de crear espais afavoridors per a les papallones i altres polinitzadors. Amb aquesta finalitat, aquests Oasis promouen l’ús d’espècies vegetals autòctones per permetre a les papallones alimentar-se tant de les seues fulles –durant la fase d’eruga– com del nèctar de les seues flors –quan són adultes–.

L’entorn d’Aras de los Olmos té un clima marcadament mediterrani. Això fa que a l’Oasis del municipi trobem papallones de gran interès com la papallona de l’espantalobus (lo.lana de la ciutat) i d’altres de gran vistositat i mida com el gran pavó (Saturnia pyri) o la isabelina (Actias isabelae).