Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els éssers humans

Els àrabs, la Torre del Cortijo i els panys de la muralla

Els àrabs van deixar una empremta profunda en els usos i costums d’esta terra i també en el seu ric patrimoni històric i artístic. Podem recrear-ne la cura que tenien en l’art de controlar l’aigua, treballar la terra i ocupar el territori. En Aras de los Olmos destaquen especialment la Torre del Cortijo i part dels panys de l’antiga muralla que envoltava la població.

La Torre del Cortijo, puntal d’aquella fortificació àrab probablement construïda en l’època de la taifa d’Alpuente, fa més de deu metres i estava construïda amb la pràcticament indestructible tècnica del tapial. Funcionalment, permetia un control del perímetre que envolta el nucli urbà i servia de refugi en cas de guerra o conflicte. Encara ara, en accedir des de la seu de l’Ecomuseu, es poden veure i sentir pràcticament els mateixos paisatges que van veure i van sentir els antics guaites àrabs de la població.