Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els éssers humans

Els romans i el món visigot

Els romans van aparéixer a la Serrania valenciana a partir del segle II abans de la nostra era. Del seu pas per les terres d’Aras de los Olmos ens queden algunes calçades, que s’hi endinsaven a la recerca dels recursos miners i agrícoles de la zona i, sobretot, una rica varietat de restes d’aixovars i eines de treball (atifells de ceràmica, objectes d’indumentàries, molins de pedra, pesos de teler, lingots de plom…) ja siga per a les faenes productives, la condimentació dels aliments o les labors defensives o militars, monedes en forma de denaris, sestercis o asos…

I, sense solució de continuïtat, el món visigot i la introducció del cristianisme en estes terres, les empremtes dels quals també podem fruir gràcies a la magnífica col·lecció arqueològica «Francisco Moreno Mesas» de l’Ecomuseu d’Aras de los Olmos.