Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTORIA

Los grandes retos del futuro - Ecología y Medioambiente

Gestió sostenible de l’ aigua

El proveïment d’ aigua a la població i als nostres camps i indústries en quantitat i qualitat suficients és de vital importància per a la vida i la salut pública i per assegurar cap al futur una generació sostenible de riquesa. Garantir un subministrament constant d’ aigua salubre i neta requereix de la intervenció pública en cadascuna de les fases del sistema d’ abastament, des del seu aflorament fins al punt final de consum.  I aquesta intervenció, avui dia més que mai, s’ ha de regir pels principis de la bona planificació, la responsabilitat compartida de totes i tots i la sostenibilitat del sistema.

Des del Centre Big History estem treballant en la conscienciació ecològica sobre l’ús responsable de l’aigua a través d’accions de divulgació i formació –la 5a edició 2022: Gestió i Patrimoni Hídric de la UVAO n’és un bon exemple– i estem impulsant projectes de recerca –l’APP fuentesdearas, entre altres projectes– que asseguren un millor coneixement de les necessitats del nostre medi rural en matèria de gestió i patrimoni hídric.