Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els grans reptes del futur - Governança democràtica

Govern en xarxa

La governança democràtica exigeix assumir que cap govern local és prou per a donar resposta als seus problemes. Requereix teixir aliances amb altres nivells de govern.

L’Ajuntament d’Aras de los Olmos no ha dubtat a teixir, primer, i cuidar, després, una fecunda xarxa institucional de relacions de treball: la Mancomunitat de l’Alt Túria, la Diputació de València, la Generalitat Valenciana, el Govern espanyol, junt amb l’entramat institucional de la Unió Europea, s’han convertit en companys de viatge habituals en les polítiques mampreses. De la mateixa manera, s’ha incrementat la col·laboració amb múltiples associacions de la societat civil també a escala local, estatal i internacional.