Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els grans reptes del futur - Governança democràtica

Govern de totes les persones

El Centre Big History s’alinea amb els objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i aspira a construir una societat democràtica que tinga com a brúixola de govern la igualtat de totes les persones i, molt especialment, la igualtat entre hòmens i dones.

Les activitats del Centre Big History pretenen contribuir a la lluita per a reduir les desigualtats causades per tan variats motius com l’opció i les identitats sexuals, l’edat, la discapacitat, la raça, l’ètnia o la religió. Amb eixe objectiu impulsa accions per a facilitar el desenvolupament de l’autonomia personal i la vida independent de les persones que es troben en situacions de necessitat.

I ho fa molt especialment en el camp de la lluita per la igualtat entre hòmens i dones. A eixe efecte ha impulsat i dona suport a l’elaboració i aprovació del primer pla municipal d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens d’Aras de los Olmos i d’accions com la Festidiversidad, les jornades «Mujer Rural» o «Noviembre Violeta» amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contres les Dones, 25 N.