Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els grans reptes del futur - Governança democràtica

Fotografía del pueblo Aras de los Olmos.

Govern transparent

La transparència no és només una exigència democràtica, sinó que és el fonament sine qua non de l’eficàcia i eficiència dels nostres governs i administracions públiques. Com diu el preàmbul de la Llei 19/2013, «els països amb nivells més alts en matèria de transparència i normes de bon govern tenen institucions més fortes, que afavoreixen el creixement econòmic i el desenvolupament social».

En eixa labor, els governs locals tenen una tasca ingent. És per això que el Centre Big History també vol contribuir al dit objectiu comú col·laborant en la construcció d’un marc institucional i de gestió de la transparència per al municipi d’Aras de los Olmos, però també contribuint a un canvi de cultura organitzacional tant dels governants i treballadors de l’Administració local com del conjunt de la ciutadania.