Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTORIA

La Tierra y la Vida

Horts moriscos

Els horts moriscos o horts tapiats són un conjunt de parcel·les de cultiu contigües i apinyades en els marges del nucli urbà que tradicionalment han subministrat la població de productes hortofructícoles.

Constitueixen un testimoniatge excepcional amb gran valor patrimonial perquè les parcel·les estan separades per tàpies de pedra seca i regades amb un sistema de basses i séquies que recorden el passat àrab de la població. Els veïns delimitaven i tancaven les parcel·les, per a protegir-les del fred, dels animals salvatges i del bestiar, i generaven alhora una espècie de jardí o paradís personal.

Els horts, un exemple de gestió comunal de l’aigua a partir d’una bassa comuna, formen una xarxa de carrerons estrets de gran encant, el recorregut pels quals és també un gaudi per als sentits.