Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els grans reptes del futur - Economia sostenible

Hub RuralTec

El hub RuralTEC és un centre d’innovació en el territori rural i per al territori rural. Espai obert a la col·laboració on es desenvolupen projectes i actuacions per a aplicar solucions de creixement sostenible, intel·ligent i inclusiu adaptat a la realitat rural.

La creació d’un centre d’innovació vinculat a les línies d’actuació de la xarxa europea de LivingLabs1, dedicat a desenvolupar i promocionar projectes basats en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, creats i dirigits específicament al medi rural, suposa dotar d’una infraestructura fins ara inexistent en el territori rural valencià.

Amb esta plataforma de treball col·laboratiu i amb perspectiva de gènere es dota de capacitat i autonomia per a la innovació els agents del territori rural, incrementant les opcions de generació d’ocupació, especialment per a la gent més jove, aportant solucions de desenvolupament per a les empreses i autònoms, en un programa desenvolupat en col·laboració amb la universitat i l’administració local.