Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els grans reptes del futur - Salut i benestar

Infància i joventut

La salut i el benestar de la xicalla i de la gent jove també es cuida especialment en Aras de los Olmos, des d’una perspectiva integral de la vida humana. Són etapes del nostre desenvolupament en què es conformen molts dels hàbits que caracteritzaran en el futur la nostra vida.

L’objectiu del Centre Big History és socialitzar en actituds i comportaments saludables de vida –la solidaritat, l’empatia, l’exercici físic habitual, la lectura, el gaudi de la música i les expressions artístiques, el coneixement del cos, el cultiu de la creativitat– que ens acostumen des de ben menuts a cuidar la salut i a exercitar-nos en pràctiques esportives que enfortisquen el nostre equilibri i benestar quotidià.

A eixe fi, el projecte Big History col·labora activament amb els serveis d’atenció a la infància i les polítiques de joventut que s’impulsen des de l’Ajuntament, i amb l’Associació Juvenil d’Aras de los Olmos, ASOJU.