Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els grans reptes del futur - Ecologia i medi ambient

bombardeo de agua en el bosque

La lluita contra els incendis

Aras de los Olmos i els territoris adjacents compartim un ric patrimoni forestal al qual estem inextricablement units i la protecció del qual exigeix una intervenció coordinada d’una gran quantitat d’actors per assegurar la seua sostenibilitat.

Al municipi es treballa de forma preventiva –Pla d’Ordenació Forestal i Pla de Prevenció contra Incendis– per minimitzar els riscos d’incendis a través de diferents mitjans –promoció de la ramaderia extensiva, ús de la biomassa com a font d’energia, …–, però també s’han articulat mecanismes per afrontar de la forma més eficaç possible les accions reactives davant d’un foc declarat als nostres monts. Finalment i no menys important, es fomenta la recerca sobre la nostra massa forestal per facilitar l’adopció de mesures adaptades al nostre territori amb el sustento de la ciència especialitzada.