Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els grans reptes del futur - Cultura i art de qualitat

La Mostra Internacional de Cine Educatiu (MICE)

La MICE és una mostra de cine educatiu d’àmbit internacional que té com a protagonista l’alumnat de les escoles.

A través de la producció i elaboració de pel·lícules que fa el mateix alumnat en els seus entorns d’aprenentatge aprenen a relacionar-se amb les capacitats socials bàsiques en una societat plena d’experiències mediades i amb una influència innegable dels mitjans de comunicació audiovisual.

L’impulsor, Josep Arbiol, mestre de primària amb experiència internacional en el camp de l’educomunicació, va tindre com a primera destinació Aras de los Olmos, raó per la qual no és gens estrany que haja convertit el municipi en una referència de la MICE Rural.