Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTORIA

La Tierra y la Vida

Flor

Microreserves de Flora

Aras de los Olmos reuneix la major superfície protegida de microreserves de flora de la Comunitat Valenciana en part a causa d’un acusat desnivell de 600 metres entre les zones més altes de la mola de Mola de Santa Catalina, el lloc on també s’assenten els observatoris astronòmics –1.200 m. d’altitud sobre el nivell del mar– i les zones més baixes, per on solquen les aigües del riu Turia –600 m d’altitud–.

Les microreserves alberguen espècies rares i endèmiques, sovint amenaçades, que tendeixen a estar ubicades en microhàbitats, llocs de petita extensió que usualment tenen característiques diferents de les del seu entorn macrogeogràfic. Són parcel·les generalment de petita grandària i sempre d’elevat valor botànic, destinades al seguiment i conservació a llarg termini de les espècies vegetals de gran interès conservacionista. Les microreserves només poden ser visitades de forma moderada i regulada, prioritzant les visites de caràcter científic, cultural o educatiu.

Les microreserves de Flora declarades i protegides per la Generalitat Valenciana a Aras de los Olmos són el Barranc d’Escaiz –destaquen els savinars de sabina albar, el pi negral i espècies endèmiques i rares en la flora valenciana, fins a 150 espècies–; el Barranc de les Balsillas –una pineda natural de pinassa i 55 espècies de flora bascular amb pendents rocosos de natura calcària–; El Cabezo A –abundància de sabina negral i enebro al costat de formacions de ribera del riu Turia, un total de 55 espècies de flora vascular–; i El Cabezo B –de similars característiques a l’anterior, això és, coscojars amb sabinal negral que entren en contacte amb boscos i matolls riberencs amb salzes i pollancres blancs–.