Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els grans reptes del futur - Ecologia i medi ambient

Aerogeneradores de Aras de los Olmos

Projecte d’energies renovables

Aras de los Olmos pretén convertir-se en el primer municipi autoproveït d’energies renovables d’Espanya mitjançant un sistema innovador que combina quatre fonts d’energia (solar, eòlica, hidràulica i biomassa).

La idea es basa a construir dos basses a diferent altura de manera que un aerogenerador –o, si escau, la força de la biomassa o la fotovoltaica– puge i, a continuació, deixe caure l’aigua de l’una a l’altra generant un cicle continu productor d’energia. El sistema dissenyat contribueix, a més, a mantindre nets els boscos i a lluitar contra problemes com el dels purins. El projecte es complementa amb el caràcter social de la iniciativa, perquè la gent del poble podrà ser sòcia cooperativa de la nova empresa municipal de producció energètica.

Una fita en l’ús de les energies renovables i el desenvolupament sostenible.