Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els grans reptes del futur - Economia sostenible

Ovejas Aras

Sector agropecuari

Aras de los Olmos ha sigut tradicionalment un municipi de caràcter rural que ha tingut en l’agricultura, la ramaderia i la mineria les fonts principals de riquesa. Encara ara l’agropecuari és un sector econòmic d’una importància especial per als habitants.

El Centre Big History està compromés a millorar els processos productius mitjançant la incorporació dels avanços científics a través de la investigació i la difusió de coneixements.

La reparcel·lació i sensorització dels camps, la incorporació de les noves tecnologies, la innovació com a manera d’incrementar rendiments i trobar noves vetes de mercat formen part del que la ciència pot aportar al sector agropecuari als pobles de muntanya.