Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els grans reptes del futur - Cultura i art de qualitat

Teatre i poesia en acció

El Teatre municipal d’Aras de los Olmos, fins i tot sent polivalent, té com a objecte principal programar obres de teatre de tota classe.

Els habitants d’Aras han constituït un grup permanent d’artistes –Una y no más– i s’atreveixen amb tota classe d’actuacions: des d’obres clàssiques i infantils fins a grans obres musicals –Mamma mia! va ser representada davant de més de mil espectadors– passant per tot tipus d’espectacles teatrals de caràcter popular.

Entre les iniciatives més emblemàtiques hi ha un racó especial per a la poesia amb certàmens anuals, el Círculo Poético y Literario d’Aras de los Olmos i la seua revista virtual El Olmo.