Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els grans reptes del futur - Formació contínua

Universitat d’estiu (UVAO)

La universitat d’estiu d’Aras de los Olmos «Ciència i Desenvolupament Rural» pretén subratllar la connexió del camp i de la muntanya amb el món del saber.

Vivim en un món digital, interconnectat i globalitzat en el qual la ciència, dia rere dia, obri nous camins cap al futur. En eixe marc, la Universitat de València, fidel als valors humanistes i universals, ha volgut ser incubadora de coneixements i nexe d’unió amb els pobles de muntanya de l’interior valencià, altaveu de la riquesa i la potencialitat que s’hi atresora per a construir de manera compartida un diàleg enriquidor de sabers.