Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els orígens de l’Univers

Xarxa de Detecció de Bòlids i Meteors

El Centre Big History d’Aras de los Olmos forma part de la Xarxa de Detecció de Bòlids i Meteors que compta amb estacions d’observació distribuïdes per diferents punts de la Península Ibèrica. La Xarxa, sota l’impuls de la Universitat de Màlaga i de la Societat Malaguenya d’Astronomia, centra el seu treball en la detecció dels meteors que irrompen en l’atmosfera terrestre i en l’estudi de l’evolució de la qualitat del cel estrellat i la seua incidència en la contaminació lumínica.

El registre de bòlids –popularment, coneguts com a estreles fugaces– permet reconstruir les seues trajectòries i, mitjançant sistemes de càlcul trigonomètric, deduir el seu origen i preveure, en el seu cas, el lloc de caiguda del meteorit. Així mateix, la localització i captura d’aquests meteors gràcies al treball coordinat de la Xarxa de Detecció permet, en última instància, accedir a una informació preciosa sobre els processos de formació d’asteroides, cometes o planetes.

A més, el Centre Big History, gràcies al seu detector de bòlids i meteors, coopera amb l’estudi i investigació efectiva sobre la qualitat lumínica del cel, realitza un seguiment continu dels cels de la Serranía Valenciana i ofereix en temps real –amb deu minuts d’interval– imatges del cel d’Aras de los Olmos. Paral·lelament, el Centre Big History realitza un seguiment permanent mitjançant diferents fotòmetres que monitoren la lluentor del fons del cel i estudien l’evolució de la contaminació lumínica dels cels nocturns de la Serranía Valenciana.