Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu
SENSE CONTAMINACIÓ PER PLÀSTICS

SENSE CONTAMINACIÓ PER PLÀSTICS

04/06/2023


Ana María Pujante Mora

La campanya #SenseContaminacióperPlàstics del Dia Mundial del Medi Ambient 2023 fa un cridat l’acció col·lectiva mundial a implementar solucions per a posar fi a la contaminació per plàstics.

Més de 400 milions de tones de plàstic es produeixen en el món cada any, dels quals la meitat són d’un sol ús, reciclant-se menys d’un 10%. S’estima que entre 19 i 23 milions de tones de deixalles plàstiques acaben cada any en llacs, rius i mars. El nostre planeta s’ofega en una mar de plàstichttps://www.unep.org/interactives/beat-plastic-pollution/?lang=ES. La contaminació per plàstics és una amenaça en tots els ecosistemes.

Imatge de l’informe Turning off the Tap (2023 United Nations Environment Programme)

Així mateix, els microplàstics (partícules plàstiques el diàmetre de les quals és inferior a 5 mm) envaeixen els aliments, l’aigua i fins i tot l’aire. Els productes plàstics d’un sol ús que resulten rebutjats o cremats no solament perjudiquen la salut humana i la biodiversitat, sinó que contaminen tots els ecosistemes. Un ésser humà pot ingerir de 94.383 a 113.743 partícules de microplàstics per any. Aquestes partícules produeixen trastorns metabòlics, neurotòxics i augmenten el risc de càncer.

Classificació dels plàstics per la seua grandària i origen dels microplàstics (Germanov et al., 2018)

La problemàtica sorgida amb els microplàstics ha suposat el desenvolupament de nous tipus de plàstics que siguen biodegradables, coneguts com bioplàstics. No obstant això, aquests no suposen una vertadera solució al problema ja que inclouen additius plàstics similars o iguals als dels plàstics normals. Alguns exemples d’aquests són el bisfenol A, els alquilfenoles o els ftalats. Les seues alternatives “bio” generen en molts casos els mateixos problemes que els plàstics normals.normales.

Es requereix una harmonització mundial per a aconseguir una reducció dràstica de plàstics i microplàstics en el planeta. El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) insta una reducció dràstica del plàstic innecessari, evitable i problemàtic.

 • Reduint la magnitud del problema:
  • Identificació de substàncies químiques problemàtiques o innecessàries (polímers, additius i colorants) i productes que haurien de prohibir-se.
  • Enfocament comú de l’aplicació d’un impost sobre els plàstics verges, inclosos el tipus impositiu i les condicions que donen lloc a increments del tipus impositiu.
 • Accelerar la reutilització:
  • Regles que defineixen les normes mínimes de funcionament dels sistemes de *EPR (Responsabilitat ampliada del fabricant).
  • Normes i consideracions de seguretat per al disseny reutilitzable, inclosos envasos, sistemes modulars de recàrrega i materials.
 • Accelerar el reciclatge:
  • Normes de disseny i seguretat que exigeixen que tots els productes de plàstic siguen reutilitzables i reciclables.
  • Sistema comú d’etiquetatge de plàstics.
  • Normes i controls internacionals de substàncies químiques preocupants.
 • Reorientar i diversificar:
  • Mètode d’avaluació comuna per a determinar els plàstics que poden substituir-se i les alternatives acceptables.
  • Una norma mundial per a plàstics compostables i biodegradables.
 • Fer front al llegat:
  • Definició i normes comunes per a l’eliminació segura dels residus plàstics al final de la seua vida útil.
  • Normes de disseny i seguretat i EPR per a productes que desprenen microplàstics.

Els responsables polítics i els governs, la indústria i els líders privats i les parts interessades de tots els àmbits, i tots els ciutadans, tenim l’oportunitat de solucionar la contaminació per plàstics.