Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTÒRIA

Els grans reptes del futur - Formació contínua

Colaboración con Másteres Big History

Cursos de postgrau

El Centre Big History ha teixit una relació especial amb els postgraus que s’estudien en les aules universitàries, especialment fructífera en el cas de la Universitat de València, però també d’altres universitats com la de Còrdova o la Politècnica de València.

De manera cada vegada més habitual, màsters i diplomes han introduït la visita al nostre municipi com a experiència de camp i, a vegades, s’ha convertit especialment en objecte d’investigació per als TFM: el màster de Cooperació al Desenvolupament, el màster de Gestió de Polítiques en matèria de Desenvolupament, el màster de Paleontologia Aplicada, el màster de Biodiversitat, el màster de Patrimoni Cultural i Gestió i altres caracteritzats sempre per la cerca de l’excel·lència científica.