Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

UNA GRAN HISTORIA

Los grandes retos del futuro - Ecología y Medioambiente

Esquema de contaminación lumínica.

Bona gestió lumínica

Una de les majors fonts de contaminació al nostre planeta és la produïda per la il·luminació artificial dels ambients terrestres habitats per l’ésser humà. L’excés de llum als carrers, la mala instal·lació de les lluminàries i els inadequats colors emprats són mals que resulta necessari erradicar.

Molta de la llum s’escapa cap amunt: generant un cost econòmic innecessari –fins a un terç en l’enllumenat viari–; provocant la ruptura dels cicles vitals de la vida animal i vegetal –perjudica greument la salut dels éssers humans–; i accelerant l’increment de la brillantor al cel –impedeix el seu gaudi, la seua observació amb finalitats d’investigació i l’astroturisme com a font de riquesa–.

La preservació del bon estat dels cels depèn d’una tasca conjunta que hauria de començar per les grans ciutats, però que ens compromet a tots. Aras de los Olmos, amb l’assessorament universitari, està emprenyat en aquest objectiu, gaudeix d’una de les lluminàries menys contaminants del món i, des del 2017, ve collint reconeixements per part de la Fundació Starlight que certifiquen la qualitat del seu cel.

El 2016 es van instal·lar punts de llum amb tecnologia LED i llum de tipus PC AMBAR, un sistema d’il·luminació de baix consum i respectuosos amb el medi ambient. Aras de los Olmos va ser el primer municipi de la Comunitat Valenciana a aplicar aquesta tecnologia punta. Una clara aposta amb el medi ambient, el veïnatge i el turisme, en especial, l’astronomia que ha convertit Aras de los Olmos en un municipi de referència i pioner en matèria d’enllumenat públic.