Big History

+1-888-123-1234 info@company.com

Menu
ELS EFECTES DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA EN LA SALUT HUMANA

ELS EFECTES DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA EN LA SALUT HUMANA

15/11/2023


Roger Mira

En un post anterior explicàvem els efectes mediambientals que provoca la contaminació lumínica. Podem pensar que els humans, gaudint còmodament dels nostres avanços tecnològics i socials, estem exempts de patir els problemes causats per l’excés de llum nocturna en el nostre entorn, però no és realment així, ja que la nostra fisiologia, igual com la de moltes altres espècies, també està adaptada al cicle circadiari, de 24 hores de duració, que comporta una successió de llum natural pel dia i foscor a la nit. Este cicle s’ha vist profundament alterat durant els últims 50 anys a causa de la introducció massiva de fonts artificials de llum.

Benidorm de nit

El cos humà té un mode de funcionament diferent en funció del tipus de llum que reben els nostres ulls: durant el dia, la llum blava del cel que arriba als nostres ulls inhibeix la producció de l’hormona melatonina, amb la qual cosa, ens sentim actius i, quan comença a decaure la llum del Sol, en deixar de rebre els ulls aquesta llum blava, comença la segregació de melatonina, induint-nos un estat de relaxació previ a la sensació de somni.

El desequilibri que s’ha produït durant les últimes dècades té lloc quan els nostres ulls reben en horari nocturn llum blanca de fonts artificials; aquesta llum conté una enorme quantitat de llum blavosa, ja que no és possible generar llum blanca sense que continga una component de llum blava en la seua naturalesa. Això comporta una alteració del ritme circadiari, en modificar-se el patró natural de segregació de la melatonina.

L’allargar de manera artificial les hores de llum emprant fonts de llum blanquinoses comporta alteracions per al nostre organisme, sent la més benigna l’insomni i les seues conseqüències associades (cansament, irritabilitat, cefalees…), però que pot acabar agreujant-se fins a provocar diferents tipus de càncer (de pròstata en homes i de mama en dones).

Un continuum de sobre il·luminació desmesurada s’estén des d’Alacant fins a Múrcia i Cartagena

Per a les persones, l’exposició a la llum artificial en horari nocturn no sols prové de l’enllumenat públic: en els últims anys, hem optat per il·luminar l’interior de les nostres cases amb bombetes de tipus LED que, sovint, emeten una llum excessivament blanca, amb les conseqüències abans descrites. La situació no millora en estar envoltats de tota classe de pantalles (mòbils, tauletes, ordinadors, televisors), que fins i tot contribueixen a agreujar més el problema. No és casual la proliferació que s’està produint últimament de productes farmacèutics que contenen melatonina per a compensar els problemes que provoca en el nostre organisme la pol·lució causada per la llum artificial.


Articles relacionats